Morwakgosi Yo Monnye, in Tswana / Setswana language. Tswana is a language spoken in Southern Africa, including Botswana and Namibia.